Soitonopetus

Pianonsoitonopetus

Pianonsoitonopetus voi olla joko tavoitteellista tai harrastusmaista soitonopiskelua ja se soveltuu alle kouluikäisistä lapsista aikuisiin.

 

Mukautettu pianonsoitonopetus

Mukautettu soitonopetus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Se on tavoitteellista kokonaiskehitystä tukevaa toimintaa, jonka tavoitteita voivat olla   musiikin harrastaminen, oppimisen ilo ja onnistumisen kokemukset mutta myös keskittymisen ja tarkkaavaisuuden tukeminen, hienomotoristen taitojen ja silmän- ja käden koordinaation harjaannuttaminen. 

Oppilaan kyvyt ja tarpeet ovat lähtökohtana yksilöllisiä menetelmiä valittaessa. Mukautetussa soitonopetuksessa käytetään usein kuvionuottimenetelmää sekä laulamista, musiikkiliikuntaa ja musiikkimaalausta. 

 

Esiintymisvalmennus

Tukea soittajille esiintymisjännityksen hillitsemiseksi ja hallitsemiseksi.