Koulutus

Monisävel järjestää erilaisille yhteisöille esimerkiksi peruskoulun tai päiväkodin henkilökunnalle koulutusta musiikin terapeuttisesta käytöstä. Koulutuksessa tutustutaan kokemuksellisesti erilaisiin musiikkiterapian menetelmiin ja sovelluksiin.