Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on hoito- ja kuntoutusmuoto, jossa musiikki on keskeinen vuorovaikutuksen väline. Musiikkiterapia sopii lapsille, nuorille ja kaikenikäisille aikuisille eikä asiakkaalta vaadita musikaalisuutta tai musikaalisia taitoja. 


Musiikkiterapiassa voidaan käsitellä ja hoitaa sekä fyysisiä, psyykkisiä että sosiaalisia ongelmia. Sitä käytetään joko ainoana terapiana tai muiden hoitomuotojen rinnalla. Se voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. 

Musiikkiterapia on tavoitteellista toimintaa ja tavoitteet sovitaan yhdessä asiakkaan ja yhteistyötahojen kanssa. Terapiaprosessi voi olla lyhyt- tai pitkäkestoinen. Terapiakertoja on yleensä 1 – 2 kertaa viikossa 45 – 90 min. kerrallaan. 

Päämenetelminä ovat musiikin kuuntelu, soittaminen ja laulaminen. Terapiassa myös keskustellaan ja jäsennetään sanallisesti asioita. Kommunikaatiokeinoina voidaan käyttää myös muita kommunikaatiokeinija kuten kuvia ja tukiviittomia. Asiakkaasta riippuen käytetään myös luovia menetelmiä kuten kirjoittamista, piirtämistä, musiikkiliikuntaa ja leikkiä.
 
Musiikkiterapiaan voi tulla joko itse maksaen tai Kelan, sairaanhoitopiirin, terveyskeskuksen, sosiaalitoimiston, perheneuvolan, vakuutusyhtiön tms. maksusitoumuksella. Kela korvaa musiikkiterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena sekä nuorille (16 – 25 v.) kuntoutuspsykoterapiana (www.kela.fi).

Monisävelellä on Kelan palveluntuottajasopimukset Keskisen ja Läntisen vakuutuspiirin alueilla.