Nuorten musiikkiterapia

Musiikki kiinnostaa lähes kaikkia nuoria. Ehkä siksi, että siitä löytyy voimaa ja herkkyyttä, jotka vastaavat omia vaihtelevia tunteita. Musiikin avulla voi ilmaista ja käsitellä oman elämän eri tapahtumia, yhtä hyvin pettymyksiä, kuin toiveita ja unelmiakin. Musiikissa on yhtymäkohtia 

meidän kaikkien ihmisten elämään. Siksi se  lohduttaa, auttaa selventämään omia ajatuksia, purkaa paineita ja antaa iloa elämään.

 

Kela korvaa musiikkiterapiaa kuntoutuspsykoterapiana 16-25 vuotiaille nuorille.

 

Tavoitteellisuus

Musiikkiterapia on tavoitteellista toimintaa, jossa nuori kohdataan yksilöllisesti musiikin ja terapeuttisen vuorovaikutuksen avulla. Esimerkiksi masennuksen ja ahdistuksen kohdalla tavoitteet voisivat olla itse- ja tunneilmaisuun liittyviä ja painottua tunteiden tunnistamiseen, ilmaisuun ja käsittelyyn. Tällöin on mahdollista tutkia myös omia kokemis- ja reagointitapoja sekä menneiden kokemusten vaikutusta tämän päivän elämään. 

 

Mitä terapiassa tehdään?

Musiikkiterapiatapaamisilla kuunnellaan paljon nuorelle tärkeää ja merkityksellistä musiikkia ja keskustellaan sen herättämistä ajatuksista, kokemuksista ja tunteista. Nuori voi halutessaan tuoda omia tärkeitä levyjä tai kuunnella terapeutin valitsemaa musiikkia ja löytää siten myös uusia suosikkibiisejä, bändejä tai musiikkityylejä. Terapiassa voidaan nuoren tarpeiden mukaan musiikin kuuntelun lisäksi soittaa ja käyttää ns. luovia menetelmiä esimerkiksi kuvallista ilmaisua, omien sanoitusten tekemistä ja musiikkirentoutusta.

 

Asioiden ja kokemusten käsittely terapiassa

Nuorten on usein vaikea löytää sanallista ilmaisua vaikeiksi koetuille asioille ja tunteilleen. Musiikin avulla tämä on mahdollista, sillä musiikki eri muodoissaan toimii symbolisen etäisyyden turvin. Nuori voi esimerkiksi kuulla musiikista oman elämäntarinansa ja käsitellä kokemusta aluksi itsensä ulkopuolisena kokemuksena ja myöhemmin ymmärtää tämän henkilökohtaiseksi kokemuksekseen. Näin tulee mahdolliseksi sanallistaa vaikeiksi koettuja asioita, ilmaista tunteita ja jäsentää niitä.

 

Voimavarakeskeisyys

Musiikin avulla on mahdollista rakentaa ja luoda voimavarakeskeisesti tulevaisuuteen liittyviä myönteisiä  mielikuvia ja suunnitella konkreettisia käytännön toimia asioiden edistämiseksi. Tämä kaikki edistää kuntoutumista lisäämällä kokonaisvaltaista hyvinvointia.

 

Kiinnostus musiikkiin on tärkeintä ja se riittää!

Musiikkiterapiassa ei tarvitse olla musikaalinen, eikä osata soittaa tai laulaa. Terapiassa voidaan kuitenkin tutustua erilaisiin soittimiin, joita nuori voi halutessaan soittaa tai vain kokeilla ilman ”osaamisen” painetta. Kaikista soittimista saa ääniä ja se riittää.